Ga naar de inhoud

Hittestress in Kamperpoort

De Zwolse wijk Kamperpoort, gelegen aan de stadsgracht, kent zijn warme dagen. Maar heb je je ooit afgevraagd waarom sommige delen van Zwolle, zoals Kamperpoort, warmer aanvoelen dan andere? Het antwoord ligt deels in het fenomeen van het ‘stedelijk hitte-eiland effect’. Dit effect, dat wordt veroorzaakt door de bebouwing en verharding, leidt tot temperatuurverschillen van wel drie graden tussen verschillende wijken van Zwolle. Een klein verschil op te thermometer, maar een wereld van verschil als je het aanvoelt, er leeft en woont.

Een kaart van Zwolle waarop wordt laten zien welke gebieden het meeste last zullen hebben van hittestress. Beeld: Rijkswaterstaat / Atlasomgeving.nl.

Een verhitte stadskern en kamperpoort

De binnenstad en wijken zoals Assendorp, Hanzeland en Kamperpoort kennen een verhoogd kwikgehalte. Hetzelfde geldt voor delen van Diezerpoort en Zwolle-Zuid. Het warmste gebied van Zwolle omvat delen van het zuid(oosten) van de binnenstad, de Venestraat en de Van Ittersumstraat in Assendorp en het Katwolderplein in Kamperpoort. Dit fenomeen wordt grotendeels veroorzaakt door de compacte bebouwing, versteende of geasfalteerde straten en pleinen, het ontbreken van groen en het feit dat binnenstedelijke gebieden vaak worden gedomineerd door auto’s en scooters die bijdragen aan de opwarming.

Stedelijk hitte-eiland effect en zijn oorzaken

Het KNMI, het overheidsorgaan voor meteorologie en klimaatonderzoek, verklaart het stedelijk hitte-eiland effect als een gevolg van de snellere opwarming en langere warmte-opslag in dichtbevolkte stadsgebieden. Dit komt door de opeengestapelde huizen, betegelde oppervlakken en de aanwezigheid van warmteproducerend verkeer. Daartegenover staan wijken zoals Stadshagen, die koeler blijven vanwege de ruimere opzet, de aanwezigheid van bomen en planten die verkoeling bieden door schaduw en verdamping.

De weg naar meer groen en minder hitte

Het besef van het stedelijk hitte-eiland effect in Kamperpoort en andere wijken benadrukt het belang van groenere en minder bebouwde omgevingen. Meer groen, zoals bomen, planten en tuinen, kan de opwarming tegengaan en verkoeling bieden. Dit geldt vooral voor wijken die nu kampen met de hoogste temperaturen. Inwoners kunnen ook bijdragen aan het verlagen van de hitte in hun omgeving door gezamenlijk geveltuinen aan te leggen. Een geveltuin draagt niet alleen bij aan verkoeling, maar verfraait ook de straten en versterkt het gemeenschapsgevoel.

De afbeelding van Greenpeace België benadrukt het belang van bomen bij het tegengaan van hittestress.

De toekomst van kamperpoort: een koelere en leefbare omgeving

Terwijl het Kamperpoort-gebied en andere warme wijken van Zwolle momenteel te maken hebben met hitteproblemen, bieden groenere initiatieven zoals het buurtinitiatief “Groene Poort” een lichtpuntje voor een koelere toekomst. De Groene Poort is een bewonersgroep die actief de handen uit de mouwen steekt en lobbyt voor een groenere en leefbaardere wijk. Door hun inzet en betrokkenheid kunnen Kamperpoort en andere delen van Zwolle worden getransformeerd tot aangenamere en koelere leefomgevingen voor iedereen. Samen laten ze zien dat met gemeenschappelijke inspanningen van inwoners, beleidsmakers en lokale organisaties een positieve verandering mogelijk is.

Lees verder op Indebuurt Zwolle: Mysterie: waarom het in sommige delen van Zwolle warmer is dan in andere delen