Ga naar de inhoud

Zwolle investeerd € 200.000 in Kamperpoort

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zwolle heeft besloten om een bedrag van twee ton te investeren in het verbeteren van de leefbaarheid in de Kamperpoort, waarvan een deel wordt besteed aan het aanpakken van het Katwolderplein. Samen met de wijkbewoners zijn verschillende verbeteringen geïdentificeerd om de leefbaarheid te bevorderen. Deze omvatten het verminderen van overlast door (hang)jongeren en drugsgebruikers op het plein. Het Katwolderplein zal worden vergroend om het versteende gebied aan te pakken, en de vrijwilligers van de Groene Poort zullen zich inzetten voor de realisatie en het onderhoud van extra groenvoorzieningen. De begroting omvat ook de vervanging van het asfaltsportveld door kunstgras, wat als multifunctioneel wordt beschouwd en aantrekkelijker is voor zowel de school als de buurt. Andere toevoegingen zijn een speelvoorziening voor kleine kinderen, een kruidentuin bij de Elbertschool en diverse andere voorzieningen, zoals vuilnisbakken.

Een ander aandachtspunt is de mozaïekbank bij het wijkcentrum, die momenteel voor geluidsoverlast zorgt bij de omwonenden. Het kunstwerk zal worden verplaatst naar een meer geschikte locatie. Met dit alomvattende project beoogt de gemeente de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk te verbeteren, terwijl het ook aandacht schenkt aan kwetsbare jongeren. De ambitie is om een levensloopbestendige buitenruimte te creëren waarin alle Zwollenaren, ongeacht leeftijd en fysieke conditie, veilig en comfortabel kunnen genieten van de wijk en het buitenleven.

Onderwerpen van bewoners

De bewoners hebben de volgende top tien van onderwerpen opgesteld waarvan zij het belangrijkvinden dat daarin wordt geïnvesteerd:

  1. Speeltuinen
  2. Sportvoorzieningen
  3. Overlast hanggroepen (jongeren en verslaafden) en drugsdaelen verminderen
  4. Groen in de wijk
  5. Ontmoeten van wijkbewoners stimuleren
  6. Elbertsschool als ontmoetingsplek voor de wijk
  7. Muur parkeergarage vergroenen
  8. Kruidentuin bij Elbertsschool aanleggen
  9. Prullenbakken toevoegen
  10. Katwolderplein en omgeving aantrekkelijker maken met waar mogelijk toevoeging van groen

Vervolg

Gemeente Zwolle geeft de volgende verklaring over het vervolg van het besluit:

De plannen kunnen met bewoners worden uitgewerkt en er kan opdracht tot realisatie worden gegeven. We zien de voorgestelde maatregelen als een mooie gezamenlijke inzet ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Een wijk is immers altijd in beweging. Mocht blijken dat er in de komende tijd nieuwe vragen en ideeën vanuit de wijk komen ter verbetering van de leefbaarheid dan zullen die waar mogelijk worden meegenomen in bestaand beleid of eventueel nieuw beleid, als ook in de nieuwe plannen voor de Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan. Bewonersparticipatie maakt een belangrijk onderdeel uit van de uitwerking van die plannen.

Lees meer over dit nieuws op zwolle.nieuws.nl en op RTV Focus Zwolle.

De informatienota van de gemeente kun je vinden op zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl.